COOPERATION
Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään

Ratkaisukeskeinen työyhteisö on esimiehille ja muille työntekijäryhmille suunnattu koulutusohjelma, joka kiteyttää Ben Furmanin ja Tapani Aholan yli kolmen vuosikymmenen kokemuksen työyhteisöjen kehittämisestä ja henkilöstön valmentamisesta sekä kotimaassa että maamme rajojen ulkopuolella. Koulutusohjelman avulla osallistujat hyvän työilmapiirin kannalta keskeisiä työyhteisötaitoja. He oppivat mm.:

  • miten työpaikalle luodaan positiivinen ilmapiiri
  • miten kasvatetaan niin omaa kuin myös työtovereiden motivaatiota
  • miten ongelmista keskustellaan ja niitä ratkaistaan rakentavalla tavalla
  • miten annetaan toiselle ihmiselle kriittistä palautetta rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla
  • miten vastataan fikususti toisen ihmisen kritiikkiin silloinkin kun toinen ei osaa antaa kritiikkiä rakentavalla tavalla
  • miten sovitaan jouhevasti erilaiset ristiriidat, loukkaantumiset ja mielen pahoittamiset.

Koulutusohjelma koostuu kuudesta osiosta. Kunkin osion opiskelemiseen tarvitaan aikaa kahdesta kolmeen tuntia. Jokaiseen osioon liittyy harjoituksia ja välitehtäviä, joiden avulla opittuja asioita sovelletaan käytäntöön.

Koulutuksen laadun varmistamiseksi sen kehittäjät Ben Furman jaTapani Ahola edellyttävät, että kukin koulutukseen osallistuva saa oman osallistujan käsikirjan ja että kouluttaja on saanut valtuudet toimia ohjelman kouluttajana.

 

Lyhytterapiainstituutti Oy
Haapalahdenkatu 1
00300 Helsinki
www.lti.fi - mail@lti.fi